برای دانلود جزوهٔ «از این دست‌‌ها و چند مواجهه» اینجا کلیک کنید.

پروبلماتیکا: مواجهه با عکس‌های علی اسدالهی و وادارشدن به فکر کردن به آنها برای ما تجربه‌ی درخشانی بود. همان نخستین بار که با عکس‌های اسدالهی طرف شدیم، به سرمان زد هر یک از ما درباره‌شان چیزکی بنویسد که بتواند حُکم یک‌جور مداخله‌ی تحلیلی-انتقادی را پیدا کند. هر چه باشد مدت‌هاست همه می‌دانیم که «اثر»، چه هنری چه غیر آن، اساساً در ساحت نقد است که شروع به سخن‌گفتن می‌کند. تا پیش از آن، در بهترین حالت فقط تأثرات و دریافت‌های بی‌واسطه وجود دارند. از این حیث، یادداشت‌هایی که اینجا گرده آمده‌اند هر یک، به نوبه‌ی خود، در تکاپوی نقادی اثر بوده‌اند، و نقادی چیست جز واداشتن اثر به اینکه آنچه را دارد می‌گوید و انجام‌ می‌دهد، به صدای بلند و رسا اعلام کند؟
‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌
‌‌‌ فهرست مطالب:

  • این دست‌های گشوده: محمد مهدی اردبیلی
  • آرایش طبقاتی دست‌ها: حسام سلامت
  • ابژه‌هایی برای نمایش: روزبه آقاجری
  • این دست‌های ساکن: سمیرا رشیدپور
  • «دست‌ها» و مواجهه با امر غایب: میلاد پشتیوان
  • چرا «دست‌ها» هنری میان‌مایه نیست؟: مهسا اسدالله‌نژاد
  • «آدِری»هایی در عصر «سِلفی»ها: عباس شهرابی فراهانی
  • ارتباط قاب و زمینه: محمدحسین میربابا