‌ ‌‌ ‌‌‌

«پنی‌سیلین» را سال نود و دو منتشر کردم و شعرهایش را از هشتاد و نه تا نود و دو نوشتم. پنی‌سیلین مقدمه‌ای میمون بر رهایی من از ساطور «وزارت جرح و تعدیل آثار» شد. این گریز از سانسور، فرمی جدید و لحنی بی‌پروا در شعرهایم ساخت، و نسبت مرا با شعر و «نوشتن شعر» ابداً دگرگون کرد.

  • سال انتشار: ۱۳۹۲
  • نشر: ناممکن

‌ ‌ ‌‌
‌ ‌‌
»»» دانلود مجموعه شعر پنی‌سیلین