این مصاحبه -از سال ۱۳۷۰- را امروز صبح خواندم، و وقاحت و دنائت ابراهیم نبوی حقیقتاً میخ‌کوبم کرد. رسماً گلشیری را بازجویی می‌کند و می‌خواهد با دلقک‌بازی از زبان او بکشد که نوشته‌هایش «غیراخلاقی»ست و سانسور آن‌ها کار درستی‌ست. پوستم دانه‌مرغی شد از این‌همه رذالت و شناعت و بی‌مزگی.

مصاحبهٔ ابراهیم نبوی با هوشنگ گلشیری را در اینجا بخوانید.