اینُمُتوُ سِیفو (۱۸۱۵-۱۷۳۲)

۱
چهره‌ٔ ثابتِ عروسک‌ها
‌‌‌
و من
جز سال‌خوردن
چه می‌توانستم کرد؟
‌‌
۲
پرنده‌ای دور
پرواز می‌کند به درون ابر
‌‌‌‌
شکمش: سفید
‌‌ ‌‌
۳
می‌تکاند خاک را
از موی پریشانش
‌‌‌‌ ‌‌
کشتی‌گیر بازنده
‌‌
۴
حتی آن بادبزن کرم‌خورده هم دل‌انگیز است
‌‌‌ ‌‌ ‌‌
اولین لباس‌های تابستان
‌‌‌‌ ‌‌‌‌
‌‌‌
سوگیتا هیساجوُ (۱۹۴۶-۱۸۹۰)
‌‌ ‌‌‌‌
۱
خارش لثهٔ کودک:
گاز می‌گیرد
نوک پستانم را
‌‌ ‌‌
آسمان غبارآلود بهار
‌‌
۲
باران پاییز
‌‌
در نور لامپ
خیاطی می‌کنم
و می‌آموزم به کودکم
هجی کردن را
‌‌
‌‌
کاتسورا نُبوکوُ (-۱۹۱۴)
‌‌
۱
برف بر پنجره
‌‌
از تن عریان زن
سر می‌رود
آب گرم ‌‌از تشت

‌۲

آن‌سوی تاریکی:
آن‌جا که برهنه می‌کنم
زنبقی شکوفه‌داده را
‌‌
‌‌
هاشیمُتوُ تاکاکوُ (۱۹۶۳-۱۸۹۹)
‌‌
۱
به زمین می‌نگرم
و می‌شنوم بوی نفس‌هایم را
در وادی برف‌اندود
‌‌
۲
موهای شستهٔ نم‌دار
‌‌
در همان آفتاب
زنبور مُرده‌ای
‌‌
۳
در آفتاب سوزان
نردبانی
که می‌برد، یکی
به عمق سایه‌ای
‌‌
۴
گهوارهٔ کودک
کنار موج‌های دیوانهٔ دریا
‌‌‌‌‌‌ ‌‌
تابستان
‌‌
‌‌
تاگامی کیکوشا (۱۸۲۶-۱۷۵۳)
‌‌
آن گریهٔ نخست
آرزوی من نبود
‌‌
فاخته‌ای در کوهستان


تِسوجی مُمُکی (۱۹۶۳-۱۸۹۹)
‌ ‌‌
کرم‌های سبز ابریشم

یکی له شده‌ست
مابقی
همچنان در حرکت