حدود یک‌چهارم شعرهای «چشم به راه ابریشم» را می‌توانستم در همان «الف تا ی» بگذارم، اما تصمیم بر انتشار آن‌ها در کتاب دیگری گرفتم، چرا که هنوز ویراسته و پیراسته نبودند. کتاب اولم بدون هیچ سانسوری مجوز گرفته بود، ولی نزدیک به ده درصد «چشم به راه ابریشم» قیچی خورد. نمی‌دانم چرا تن به حقارت مجوز دادم، اما از بخت بلندم این کتاب خاتمه‌ای بر نشر ارشادشدهٔ شعرهایم شد. شعرهای این کتاب را از بیست تا بیست و سه سالگی نوشته‌ام، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.

  • سال انتشار: ۱۳۹۰
  • انتشارات: نگاه