سه سال پیش، این شعر را در Parsagon منتشر کرده بودم. آذر امسال، نشریهٔ The Afterpast Review در ایالات متحده آن را دوباره منتشر کرد. این شعر در کتاب پنی‌سیلین منتشر شده بود، با نام «نام ندارد». در ترجمهٔ انگلیسی نام «سرطان پستان» را برایش انتخاب کرده بودم. این هم لینک شعر: Breast Cancer.