برای خواندن این شعر روی تصویر زیر کلیک کنید.


سطرهای دست‌نویس این شعر، از کتاب «علم رَمْل» منتسب به خواجه نصیرالدین طوسی است.