برای خواندن این شعر روی تصویر زیر کلیک کنید.


سطرهای دست‌نویس این شعر، از کتاب علم رَمْل است.