«پنجاه و هفت-شصت و هشت» مجموعه عکسی‌ست که طی چهار سال از دیوارنوشته‌های بازمانده از بلیهٔ انقلاب و سال‌های بعد از آن گرفته‌ام. این مجموعه شامل دویست عکس است که طی روالی تاریخ‌محور، از وقایع سال ۵۷ به خرداد سال ۶۸ می‌رسند.

  • سال انتشار: ۱۳۹۶
  • نشر: پروبلماتیکا

 

»»» دانلود کتاب پنجاه و هفت-شصت و هشت