قتل عام در نیزارهای شهرک جراحی (ماهشهر)

به نی‌نوای وطن، ابرِ خون کند باران
و پشته‌پشته‌ٔ کشته، به دشت مُرداران

به خاکِ تشنه‌کُشش، خون ما فقط بارید
شکر نمی‌دهد این نی، ز داغِ بسیاران

شکسته قامتِ یارانِ خیزران‌‌بالا
که خون شتک زده بر صورتِ تبرداران
‌‌
دریده شد گلوی نی‌زنانِ عشق‌نواز
به نیزه‌ها که بریدندشان ز نیزاران

صدای غرغره‌ٔ خون به نای نی پیچید
دگر چگونه نگریند خون‌، جگرداران؟