سقوط یک‌قطره آبِ تمشک
در تُنگِ بزرگِ آب

فشارِ خودنویسی قرمز
بر کاغذِ نازکِ کاهی

انبساطِ نرم‌نرمِ خون
در الیافِ پارچه‌ای سفید
‌.
‌.
‌.
گلِ سرخی
افتاده است روی زمین

زودا که حل شود
در خاک


آذر ۱۴۰۱ – انفرادی