آهنگ سقوط از Semuru (ارائه‌شده در Detriti Records) با رباعی‌ای از من همراه شده است. سقوط اولین نمونه‌ٔ موسیقی Dark Wave با ترانهٔ فارسی‌ست. این موزیک را در این‌جا گوش کنید.


این هیبتِ پوشالیِ دد خواهد ریخت
فوّاره که بالا برسد، خواهد ریخت
گفتی: «چه زمان کاخ ستم می‌ریزد؟»
آن‌روز که باورت شود، خواهد ریخت