آهنگ سقوط از Semuru (ارائه‌شده در Detriti Records) با رباعی‌ای از من همراه شده است. سقوط، از اولین نمونه‌های موسیقی Dark Wave با ترانهٔ فارسی است. «سقوط» را در این‌جا گوش کنید.


این هیبتِ پوشالیِ دد خواهد ریخت
فوّاره که بالا برسد، خواهد ریخت
گفتی: «چه زمان کاخ ستم می‌ریزد؟»
آن‌روز که باورت شود، خواهد ریخت