گفتند: گاهِ پروازِ تو آخِر شد
آن‌گاه
ساعت شنی را چرخاندند


کبوتری بودم
مرا بر زمین ریختند
‌‌‌
‌‌
‌آذر ۱۴۰۱- بازداشتگاه ۱-الف سپاه
‌‌
*

‌با تور خالی
به خانه باز می‌گردم

‌صید امروز من
دریاست
‌‌‌
‌‌‌‌‌
بهمن ۱۴۰۱-زندان تهران بزرگ