خیلی‌ها را می‌شناسم که به‌دنبال کتاب طلا در مس اثر رضا براهنی می‌گردند، اما با شنیدن قیمتش دود از سرشان بلند می‌شود و قیدش را می‌زنند. چاپش تجدید نمی‌شود، هیچ؛ چاپ‌های قدیمش نیز قیمت‌های سرسام‌آور دارد. حالا که پی‌دی‌افش را دوستی گرانقدر به من رسانیده، من نیز در اینجا می‌گذارمش. امید که به کارتان بیاید:)

دانلود جلد اول طلا در مس اثر رضا براهنی

دانلود جلد دوم طلا در مس اثر رضا براهنی

دانلود جلد سوم طلا در مس اثر رضا براهنی