شعر علم و صنعت از من، با نام Science and Technology در نشریهٔ Epoch منتشر شده است. امیر احمدی آریان عزیز آن را ترجمه کرده است. برای خواندن این شعر، روی تصویر زیر بزنید.