برای خواندنِ این شعر روی تصویر زیر کلیک کنید. (سرودهٔ اسفند ۱۴۰۱، زندان تهران بزرگ)


Raphael, The Massacre of the Innocents, a drawing, and a print by Marcantonio Raimondi after