چرخ‌ریسک، پر
بلبلان خرما، پر
سِهره‌های پَرپَر، پر

و در خبری مورخ دی‌ماه ۱۳۹۷ آمده بود:
از آن پرنده‌ها
دیگر هیچ
در ارتفاع تهران نیست

یک دشت آلالهٔ واژگون داشتیم
اگر که کشته‌هایت را
در آسمان خالی‌ات می‌کاشتیم
‌‌ ‌‌‌
‌‌‌‌‌۱۳۹۹