نمایش مجموعه عکس «از این دست‌ها» از من، در نمایشگاهی در دانشگاه University of South Australia. خبر را اینجا خواندم. از الیاس عزیزم که این عکس‌ها را از من خواست، ممنونم.