حضور مجموعه عکس از این دست‌ها، در نمایشگاهی در University of South Australia. خبر را اینجا خواندم. از الیاس عزیزم که این عکس‌ها را از من خواست، ممنونم.