برای برقراری ارتباط خلاق و مؤثر با این شعرها، پیش از خواندن هر قطعه، ابتدا به تصویر یا تصاویر زیر آن نگاه کنید.

۱
درختی

‌‌‌
اردیبهشت که در آمد
نقش ابر و باد
ساقه در ساقه در ساقه بزن
‌‌ ‌‌
بره‌ها لمیده‌اند
و طعمِ ترِ چمن
از خمار چشم‌هاشان پیداست

پشم بهاره می‌چینند
پشم بهاره می‌چینند

دفته می‌زنند و کارد
پرز و انگشت را
با هم بریده است
‌‌‌‌‌
*
‌‌
سرو نیمه‌کاره‌ای‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ بر دار
می‌رود
‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌به سمت آسمان…

(آن زمان که رسید
بر زمین می‌افتد)

‌‌‌
۲
دوستکامی
‌‌‌‌
بزم
شکسته است؛
خنده‌های سلطان نیز.

غلام‌بچه‌ای
رومالِ خیس می‌کشد
بر نقشِ خون‌آلودِ ترنج

(و جام شراب
افتاده‌ست
‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌بر حاشیهٔ دوستکامی).
‌‌‌‌‌ ‌‌

۳
شکارگاه

قالیِ تازه‌شسته‌ای
بر دیوار
چنان یکی مردار
دوتا
بر تُهیگاهِ اسبی کُرَنگ:
دو دست  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌در یک سو
دو پا
سمت دیگر
آونگ
‌.
‌.
.
از ریشه‌های فرش
چکه چکه می‌ریزد
زخم آهو
بر سنگ

‌‌
۴
ماهی در هم

شبی، به رِباطی
کهنه‌ملّاحی
نغمه‌‌ها می‌ساخت
از آب‌های بی‌کران.

گردبادی آن زمان
برخاست
از خاکِ خشکِ هرات

و دو ماهی رفتند
چر‌خ‌زنان
به سوی آسمان.

۵
گرفت‌وگیر

‌بر لنگهٔ چپِ شلوارش
-کمی پایین‌تر از زانو-
کمان کوچکی از خون
[از جنبشِ آونگیِ باتون]

بازمی‌گردد
می‌نشیند
دست می‌گشاید‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌به بلعیدن کباب
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌  ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌با دوغ و برنج و سیر
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌پیاز و گوجه و فطیر:

خوان اَلوانی
بر قالیِ گرفت‌وگیر

۶
افشان (برای شاعران شهید)

گلی به یاد دقیقی
گلی به پاس فرخی

گلِ رابعه
گل عطار
گل طاهره
گل عشقی

گلی برای کمال‌الدین
گلی به نام مختاری
‌.
‌.
.
باغی و گلستانی
با طرح افشانی
بر دارِ ثابتِ فارسی

۷
گل عباسی

لمس…
لمس سطحی هموار
پرداخته و یکدست

حدس…
حدسِ ساقه‌ها
برگ‌ها
شاخه‌های پیچ‌پیچان:
باغِ بی‌ارتفاع
بی‌عمق

فرش در تاریکی
فرش در تاریکی

کورمال، کورمال
دست می‌کشد بر کف
‌بر برِیلِ لاله‌های عباسی

‌ ‌
۸
خشتی

یکی زندان ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌  ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌برای گل
یکی محبس ‌‌  ‌  ‌‌  ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌در آن بلبل
یکی آهو
یکی گلدان
یکی پیچک
یکی سروی که دور افتاده از بستان
‌‌ ‌‌
یکی از خانه‌ها اما…
یکی از خانه‌ها خون است
یکی از خانه‌ها خالی‌ست
‌‌ ‌‌
و ذیل قالی امضایی:
‌‌ ‌‌
۱۳۵۸ هجری شمسی، سنندج
طرح فرش از حجت‌الاعدام خلخالی‌ست
‌‌

فروردین تا شهریور ۱۴۰۱

» چند تک پاره + درآمد